Stefan Berghammer                                                                       

Home Biografie Showroom Zangstudio Links Contact

       

___________________________________________________________________________________

Zangstudio

Stefan Berghammer heeft de grondbeginselen van de zweeds-italiaanse zangmethodiek (die zulke uitstekende zangers heeft voortgebracht als Kirsten Flagstad en Jussi Björling) zowel in Europa als in de VS bestudeerd en zich eigen gemaakt. Hij werkt met klassieke zangers, jazz zangers en rock zangers (zowel professionals als amateurs).

De zweeds-italiaanse zangmethodiek heeft een lange traditie die in de 19de eeuw begint met Manuel Garcia en zich verder heeft ontwikkeld via Gillis Brad, Kirsten Flagstad, Ingebjart Isene, Joseph Hislop, Jussi Björling en Birgit Nilsson naar Alan Lindquest en David L. Jones.

Stefan Berghammer studeerde deze zang-techniek bij David L. Jones, een leerling van Lindquest. 

De principes van deze methode zijn een vrije stem met een goede weerklank, een dragende capaciteit, flexibiliteit, een groot bereik, een individueel timbre, een mooie klank met een evenwichtig vibrato en een goede tekstverstaanbaarheid. De zanger heeft daardoor de vrijheid en het vermogen om direct vanuit zijn ziel met het publiek te communiceren. 

Voor een gezond stemgebruik tijdens het zingen is het belangrijk gebruik te maken van de natuurlijke reflexen van het lichaam. Door het bewust inzetten van op het individu toegesneden zang-technische oefeningen maar ook door het gebruik van lichaamswerk (oefeningen uit de Feldenkrais methode, de Alexandertechniek, Eutonie, Terlusologie en Bio-energetics) wordt een evenwicht van lichaam, stem en ziel nagestreefd. 

Deze zangmethode is vooral geschikt en aanbevelenswaardig als behandeling van stemproblemen. 

Doordat ik ook als pianist ben afgestudeerd kan voor de lessen meegebracht repertoire door mij zelf begeleid worden. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor piano-coaching!